Chi tiết tin

Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thông minh xã Tiên Cảnh

Ngày đăng: 10:58 | 06/08 Lượt xem: 418

Vào ngày 14/5/2021, Ủy ban nhân dân xã Tiên Cảnh ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi số, xây dựng xã thông minh trên địa bàn xã Tiên Cảnh

Theo kế hoạch, xã Tiên Cảnh sẽ thực hiện hoàn thành chuyển đổi số  trong năm 2021, với các nội dung cụ thể sau:

          1. Mục tiêu:

- Từng bước thực hiện chuyển đổi số cấp xã, xây dựng “xã thông minh” thành công vào năm 2021, thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành;

           - Thúc đẩy công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã. Tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

           - Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số cấp xã sâu rộng đến các tổ chức và cá nhân, giúp người dân dễ dàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của xã trên môi trường số.

           2. Các đối tượng tham gia


(1)   Cán bộ công chức xã: là người tiên phong của xã trong việc thay đổi cách thức quản lý, phục vụ và giao tiếp với người dân thông qua công nghệ số.

(2)   Người dân: là những người trực tiếp hưởng thụ các dịch vụ của chính quyền, trực tiếp tham gia và làm thay đổi cách thức quảng bá, tiếp thị, mua bán và phân phối hàng hóa theo cách truyền thống trước đây bằng việc ứng dụng công nghệ số

(3)   Du khách, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã: là những đối tượng thụ hưởng dịch vụ và cũng tham gia vào quá trình giao dịch với người dân và chính quyền thông qua các công nghệ số.

           3. Các thành phần trong mô hình xã thông minh

(1)   Chính quyền xã thông minh: Chính quyền xã ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, tăng tính minh bạch trong hoạt động của xã và để phục vụ người dân trong xã tốt hơn.

(2)   Giao tiếp với người dân: Hỗ trợ việc thay đổi cách thức chính quyền xã giao tiếp, tương tác với người dân thông qua các công cụ công nghệ số.

(3)   Thương mại điện tử: Hỗ trợ quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm của địa phương trên môi trường mạng.

(4)   Du lịch: Thông qua ứng dụng công nghệ số để quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với địa phương.

(5)   Dịch vụ xã hội: Ứng dụng công nghệ số để cung cấp các dịch vụ xã hội để phục vụ và hỗ trợ người dân tốt hơn, giúp người dân cảm nhận được sự chuyển đổi trong môi trường mình sinh sống so với trước.

(6)   Quảng bá – thương hiệu: Ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và hình ảnh về mô hình xã thông minh, thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, dịch vụ du lịch của địa phương trên môi trường mạng.

4. Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Stt

Nội dung công việc

Nhiệm vụ cụ thể

Trách nhiệm công việc

Thời gian hoàn thành

UBND xã Tiên Cảnh

Đơn vị phối hợp thực hiện

I.

Công tác chỉ đạo, điều hành

1

Thực hiện phiếu khảo sát theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch 2004 của UBND tỉnh Quảng Nam

Đ/c Đặng Văn Thành, VH-XH

Trước ngày 30/4/2021

2

Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo xã để triển khai chuyển đổi số cấp xã

Đ/c Phạm Xuân Hương, VP-TK

Trước ngày 30/04/2021

3

Họp giao ban hàng tháng để lãnh đạo, chỉ đạo

UBND xã

Hàng tháng

II.

Các nội dung xây dựng thực hiện

1

Nâng cao chất lượng đội ngũ

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ CNTT, ATTT, sử dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh cho xã (Sở TT&TT tổ chức)

Toàn thể lãnh đạo, CB,CC tham gia

Theo thời gian tổ chức của Sở TT&TT

2

Xây dựng hạ tầng số

2.1

Thiết lập hạ tầng viễn thông

100% các thôn được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G, 5G và internet băng rộng.

2.2

Triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng

Triển khai đường Truyền số liệu chuyên dùng cấp II, kết hợp tín hiệu Internet; đấu nối toàn bộ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh

2.3

Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) của xã

- Nâng đường truyền từ 70Mbps lên 100Mbps

 - Nâng cấp thiết bị switch từ 16 cổng thành 24 cổng

Đ/c Đặng Văn Phương VHTT chịu trách nhiệm cùng VNPT thực hiện

VNPT đề xuất và thực hiện các giải pháp theo thống nhất của UBND xã

Trước ngày 20/6/2021

2.4

Nâng cấp, bổ sung thiết bị CNTT, máy tính

- Nâng cấp cấu hình hệ thống máy tính của cán bộ, công chức

- Bổ sung 05 laptop chuyên dùng và 07 máy tính bảng Ebank cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và CBCC xã. Trang bị 8 máy vi tính cố định, có đường truyền tín hiệu Iternet.

Đ/c Phạm Xuân Hương, VP-TK

VNPT đề xuất và thực hiện các giải pháp theo thống nhất của UBND xã

Trước ngày 20/6/2021

2.5

Triển khai phân hệ Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC cho xã

Thực hiện tạo lập, thu thập dữ liệu, số liệu các ngành; cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử của tỉnh, tích hợp về phân hệ Trung tâm IOC của xã để tổng hợp, phân tích phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, ra quyết định, ban hành kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của xã. Thực hiện kết nối dữ liệu về Trung tâm IOC thành phố, tỉnh.

Đ/c Phạm Xuân Hương, VP-TK

VNPT đề xuất và thực hiện các giải pháp theo thống nhất của UBND xã

Trước ngày 30/12/2021

2.6

Triển khai Hội nghị truyền hình

Phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, huyện được kịp thời, tối ưu tiết kiệm chi phí hội họp, đi lại…

Đ/c Đặng Văn Phương, VHTT

VNPT đề xuất và thực hiện các giải pháp theo thống nhất của UBND xã

Trước ngày 30/07/2021

2.7

Rà soát, đề nghị cấp chữ ký số chuyên dùng cho CB,CC

Đảm bảo đầy đủ chữ ký số của tổ chức, cá nhân phục vụ ký số hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng

Đ/c Phạm Xuân Hương, VP-TK

VNPT đề xuất và thực hiện các giải pháp theo thống nhất của UBND xã

Trước ngày 10/6/2021

2.8

Nâng cấp bổ sung hệ thống Camera an ninh; tích hợp về phòng điều hành Công an xã

Bổ sung thêm 15 camera an ninh tại 8 điểm trên địa bàn, tích hợp vào hệ thống sẵn có
Nâng đầu ghi từ 32 lên 64 cổng.

Sử dụng phần mềm AI nhận dạng khuôn mặt áp dụng cho hệ thống Camera.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu Trưởng CA xã

VNPT đề xuất và thực hiện các giải pháp theo thống nhất của UBND xã

Trước ngày 30/6/2021

2.9

Bổ sung hệ thống Camera giám sát an ninh

Kết nối hệ thống camera an ninh về trung tâm giám sát an ninh trật tự

Đ/c Nguyễn Văn Hậu Trưởng CA xã

VNPT đề xuất và thực hiện các giải pháp theo thống nhất của UBND xã

Trước ngày 30/6/2021

2.10

Xây dựng hệ thống năng lượng thông minh

Hệ thống năng lượng thông minh đảm bảo nguồn điện dự phòng phục vụ cho hoạt động của trung tâm điều hành thông minh và hoạt động của UBND xã, trạm y tế xã trong các điều kiện thời tiết xấu dẫn đến tình trạng mất nguồn điện lưới quốc gia kéo dài, làm đình trệ hoạt động điều hành tại xã và ngừng hệ thống y tế xã. Đồng thời, hệ thống còn khả năng cung cấp điện cho UBND xã, trạm Y tế sử dụng, nhờ đó giảm chi phí sử dụng điện tại các đơn vị hành chính công này

Đ/c Đặng Văn Thành, VH-XH

VNPT đề xuất và thực hiện các giải pháp theo thống nhất của UBND xã

Trước ngày 30/7/2021

2.11

Đầu tư, củng cố nâng cấp điểm cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông xã

Đầu tư mới điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông; cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông thông minh, hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu kết nối thông tin liên lạc, vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Triển khai tiếp nhận, chuyển phát thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.

Bưu điện xã

Bưu điện

Trước ngày 30/7/2021

2.12

Thiết lập nhà văn hóa thông minh tại các thôn

08 NVH thôn được trang bị các thiết bị hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, giải trí tại trung tâm học tập cộng đồng cho bà con nhân dân.

Đ/c Đặng Văn Thành, VH-XH,

Trưởng 8 thôn

Trước ngày 30/7/2021

3

Triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng Chính quyền số

3.1

Quản lý văn bản và điều hành Qofice

100% văn bản đi, đến được sử dụng trên các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh

Văn phòng UBND

Thường xuyên

3.2

Hệ thống cổng dịch vụ công và một cửa điện tử của tỉnh

- Rà soát, cập nhật, cấu hình quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên hệ thống theo đúng quy trình nội bộ đã được phê duyệt

- Kết nối với phần mềm 1 cửa hiện có

 - Bổ sung, nâng cấp 02 máy tính tra cứu thủ tục hành chính và tình hình kinh tế xã hội tại bộ phận 1 cửa

 - Trang bị Máy xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa

Văn phòng UBND, Bộ phận 1 cửa

VNPT hỗ trợ thực hiện các giải pháp

Trước ngày 30/7/2021

3.3

Cung cấp các dịch vụ công mức độ 3,4

Cung cấp ít nhất 60% dịch vụ công mức độ 3,4

Văn phòng UBND, Bộ phận 1 cửa

Trước ngày 30/7/2021

3.4

Email công vụ

Thực hiện việc rà soát, cập nhật danh mục tài khoản người dùng của cán bộ, công chức, viên chức của các xã đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong quá trình triển khai.

Văn phòng UBND

Trước ngày 30/6/2021

3.5

Hệ thống thông tin báo cáo

Triển khai phần mềm báo cáo LRIS của tỉnh

Văn phòng UBND

Trước ngày 30/6/2021

3.6

Chữ ký số chuyên dùng

Lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo tổ chức (của UBND xã và các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc), chuyên viên được cấp chữ ký số và thực hiện ký số đầy đủ trong quá trình phát hành và tiếp nhận văn bản trên hệ thống

Văn phòng UBND theo dõi kiểm tra việc sử dụng chữ ký số của CBCC

Trước ngày 30/6/2021

3.7

Xây dựng/nâng cấp trang thông tin điện tử (website) của xã

Nâng cấp, bổ sung tính năng, giao diện đáp ứng các yêu cầu quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Đ/c Phạm Xuân Hương, VP-TK

Trước ngày 30/07/2021

3.8

Phần mềm quản lý CBCC

Cập nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý CBCC sẵn có.

Đ/c Nguyễn Văn Đức, VP-TK

Trước ngày 30/6/2021

3.9

Thiết lập kênh giao tiếp giữa chính quyền xã với người dân và kênh tuyên truyền của xã trên các trang mạng xã hội (tin nhắn SMS, zalo,..)

Thiết lập hệ thống SMS Brandname, tạo Zalo Official Account, group Zalo theo nhóm đối tượng

Mặt trận, các Hội, Đoàn thể xã

Trước ngày 30/7/2021

3.10

Phần mềm quản lý công việc

Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất; Theo dõi tình hình mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị

Đ/c Phạm Xuân Hương, VP-TK

Trước ngày 30/7/2021

4

Thiết lập các kênh giao tiếp với người dân

4.1

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân

Tổ chức tập huấn tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về công tác Chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ công.

Sử dụng ứng dụng Quảng Nam trực tuyến, các dịch vụ tiện ích trong chuyển đổi số

Văn phòng UBND,

các hội đoàn thể

VNPT chủ trì nội dung và phối hợp với Sở TTTT cử cán bộ thực hiện các buổi tập huấn

Trước 30/6/2021

4.2

Triển khai Đài truyền thanh thông minh

Đầu tư, nâng cấp và sử dụng hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông thay cho hệ thống truyền thanh truyền thống.

Đ/c Đặng Văn Phương, VHTT

Trước 15/7/2021

4.3

Triển khai hệ sinh thái hành chính công

- Tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt Vpostcode, PostID
- Triển khai kênh tiếp nhận, phản ánh của người dân doanh nghiệp qua tổng đài DVC 1022

Các Hội đoàn thể

Bưu điện

Trước 30/08/2021

5

Thương mại điện tử

5.1

Phát triển thương mại điện tử

Xây dựng thương hiệu, triển khai dịch vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, làm các thủ tục pháp lý khác theo quy định đưa sản phẩm đặc trưng lên các Sàn thương mại điện tử (Kết nối nông sản thực phẩm  toàn tỉnh)

Đ/c Ngô Thị Hoài Viễn, Phụ trách Nông nghiệp-Môi trường

VNPT hỗ trợ thực hiện giải pháp

Trước ngày 30/8/2021

5.2

Triển khai thanh toán điện tử

Thanh toán bằng thẻ, thanh toán qua cổng thanh toán, thanh toán bằng ví điện tử và thanh toán bằng thiết bị điện thoại thông minh

Đ/c Đặng Văn Thành, VH-XH; Bộ phận 1 cửa, BQL du lịch

VNPT hỗ trợ thực hiện giải pháp

Trước ngày 30/7/2021

Tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức cho người dân nhằm thúc đẩy các dịch vụ thanh toán điện tử, sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử, giảm việc thanh toán bằng tiền mặt trong việc sử dụng các dịch vụ hành chính công, bán hàng, kinh doanh, hóa đơn tiền điện, tiền nước, các dịch vụ khác.

Các hội đoàn thể, Đài truyền thanh

VNPT hỗ trợ thực hiện giải pháp

Thường xuyên

6

Triển khai các ứng dụng thông minh

6.1

Du lịch thông minh

Thực hiện số hóa dữ liệu ngành du lịch, cập nhật thông tin du lịch lên hệ thống Cổng thông tin du lịch Quảng Nam để tiếp cận gần hơn với du khách

Đặng Văn Thành, VH-XH, BQL du lịch

Sở VHTT&DL , Doanh nghiệp cung cấp giải pháp

Trước ngày 30/07/2021

Xây dựng, quản lý, nâng cấp website, trang facebook, tiktok, instagram để quảng bá hình ảnh, sản phầm văn hóa, du lịch của địa phương trên môi trường mạng

Đặng Văn Thành, VH-XH, BQL du lịch

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

Trước ngày 30/07/2021

Xây dựng các phần mềm thuyết minh về các di tích lịch sử, về quy trình, công đoạn sản xuất sản phẩm làng nghề của địa phương

Đặng Văn Thành, VH-XH, BQL du lịch

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

Trước ngày 30/8/2021

6.2

Triển khai nông nghiệp thông minh

Ứng dụng các công cụ, giải pháp thông minh phục vụ trong nghiên cứu phát triển cây giống, nuôi trồng và các khâu sản xuất các sản phẩm nông, lâm sản trên địa bàn xã.

Đ/c Ngô Thị Hoài Viễn, Phụ trách Nông nghiệp-Môi trường

Sở NN&PTNT, Sở TTTT, Doanh nghiệp cung cấp giải pháp

Trước ngày 30/7/2021

Ứng dụng hệ thống tưới tiêu thông minh; hệ thống chăm sóc vật nuôi gia cầm bằng CNTT (quản lý cho ăn, quản lý thông tin khác; hệ thống kiểm soát môi trường trong sản xuất.

6.3

Triển khai các giải pháp Giáo dục thông minh

Hệ thống dạy, học và thi trực tuyến

Đặng Văn Thành, VH-XH,

Hiệu trưởng 3 trường

Sở GDĐT, Sở TTTT, Doanh nghiệp cung cấp giải pháp

Trước ngày 30/7/2021

Triển khai phê duyệt giáo án, bài giảng trên môi trường điện tử (áp dụng ký số)

Ứng dụng trên thiết bị di động cho giáo viên, hỗ trợ công tác quản lý, dạy và học.

Ứng dụng trên thiết bị di động cho phụ huynh, học sinh

Ứng dụng chữ ký số trong ký hồ sơ giáo dục

6.4

Triển khai dịch vụ lĩnh vực Y tế:

Triển khai dịch vụ khám chữa bệnh từ xa trong cộng đồng; nhóm facebook xã hỏi bác sỹ trả lời

Trạm Y tế xã, VP UBND,

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hải, nhân viên Đại lý BHXH-BHYT

Sở Y tế, Sở TTTT, Doanh nghiệp cung cấp giải pháp.
BHXH Tiên Phước

Trước ngày 30/8/2021

Triển khai cho CB CNVC, người dân sử dụng BHXH, BHYT điện tử

Triển khai dịch vụ Telehealth tại Trạm y tế xã

100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn theo quy định tại Quyết định số 3523/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế

III

Kiểm tra, đánh giá kết quả

1

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Đ/c Phạm Xuân Hương Văn phòng UBND

UBND cấp huyện

Trước ngày 30/9/2021


5. Tổ chức thực hiện

(1). Ban chỉ đạo xây dựng chuyển đổi số xã

Tích cực, chủ động tuyên truyền để thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ, công chức xã để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến từng người dân trong xã hiểu được ý nghĩa của việc triển khai mô hình xây dựng xã thông mình.

Thu hút, kêu gọi các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ xây dựng xã thông minh. Hướng dẫn Mặt trận, các Hội đoàn thể xã thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào việc xây dựng xã thông minh; hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân làm Du lịch quảng bá hình ảnh, thông tin, sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa đặc trưng của xã lên môi trường mạng và dịch vụ thương mại điện tử.

(2). Văn hóa – Xã hội

Chủ động, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện “xã thông minh” theo Kế hoạch một cách đồng bộ, hiệu quả. Lập dự toán kinh phí 2021 trình UBND xã phê duyệt để triển khai.

Tham mưu UBND xã ban hành Quy chế chuyển đổi số để làm cơ sở phân bổ nguồn lực triển khai cho các đơn vị liên quan. Khai thác hệ thống mạng nội bộ và các phần mềm, ứng dụng, một cách đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện kết nối hệ thống du lịch thông minh và phát triển du lịch thông minh tại địa phương. Hướng dẫn các thôn tổ chức hoạt động hiệu quả Nhà văn hoá thôn thông minh.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho các cơ quan, đơn vị, thực hiện kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch. Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về Chuyển đổi số trên địa bàn xã, Kịp thời báo cáo UBND xã, huyện xây dựng phương án triển khai các giai đoạn tiếp theo. Hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả việc thực hiện Chuyển đổi số UBND xã, huyện.

 (3). Tài chính - Kế toán: Tham mưu UBND xã cân đối ngân sách để triển khai hiệu quả Kế hoạch.

(4). Y tế xã: Chủ trì, phối hợp với bộ phận VH-XH tổ chức kết nối, triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến, đảm bảo các điều kiện cần thiết triển khai hệ thống thông tin quản lý phục vụ nhu cầu chăm sóc y tế cho nhân dân trên địa bàn xã.

(5). Lãnh đạo 3 trường: Chủ trì, phối hợp với bộ phận VH-XH xã tổ chức kết nối triển khai các hình thức giáo dục trực tuyến phục vụ nhu cầu dạy và học.

 (6). Ban Nông nghiệp xã: Chủ động phối hợp với bộ phận VH-XH tham mưu đề xuất các mô hình nông nghiệp thông minh cần hỗ trợ triển khai tại xã.

 (7). Kính đề nghị Mặt trận, các Hội, đoàn thể xã: Cùng với UBND xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn đoàn hội viên, nhân dân thực hiện kế hoạch, đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt hỗ trợ Ban chỉ đạo xã trong công tác thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả.

(8). Thôn trưởng 8 thôn: Phối hợp chặt chẽ với bộ phận VH-XH xã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kế hoạch; tiến hành khảo sát trang thiết bị, cơ sở vật chất tại nhà thôn để từng bước xây dựng, tạo lập mô hình Nhà văn hoá thôn thông minh được trang bị các thiết bị hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, giải trí cho nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

Nguồn tin: UBND xã Tiên Cảnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC


Thăm dò ý kiến


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Đẹp
 
98.9%
805 Phiếu
Rất đẹp
 
0.7%
6 Phiếu
Bình thường
 
0.1%
1 Phiếu
Xấu
 
0.2%
2 Phiếu
Tổng cộng: 814 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN CẢNH, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Cảnh - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)